Smart Garage Management System

Система за обслужване на сервизи

Специализиран модул за комуникация между Застрахователна компания и Автосервиз по обслужване на ремонтен процес. Системата подпомага работата по фактическото отремонтиране на увредените МПС и съгласуването на ценовата оценка на ремонта.

Възможности на системата

Преписки за ремонт
 • Избор на преписка за ремонт
 • Комуникация
 • Приемане на автомобила
 • Заявка за допълнителен оглед
 • Снимки към преписка
 • Документи към преписка
 • Издаване на автомобила
Оферти
 • Избор на оферта
 • Попълване на оферта
 • Прехвърляне на данни от една оферта в друга
 • Изпращане на оферта
 • Отхвърляне на заявка за оферта
 • Анулиране на оферта
 • История на оферти
Фактури
 • Избор на проформа фактура
 • Попълване на проформа фактура
 • Приключване на проформа фактура
Търговия
 • Стартиране на търг
 • Избор на детайли от Оферти за части
 • Поръчка на части
 • Промяна на статус на поръчка
 • Настройки на нотификации
За повече информация:
http://garage.smartclaims.net/