Horizon AutoSense

Телематични услуги за застрахователния сектор

Последната иновация в автомобилното застраховане – Полица според начина на ползване.

Модерната телематична технология позволява застрахователната полица на автомобила да се модифицира според нивото на риска.

Auto3P с гордост представя най-новото от своите софтуерни разработки – телематични услуги за застрахователния сектор, с ползване на GPS/GPRS система за следене на информацията за автомобила и шофьора, предотвратяване на измами и гарантиране на сигурността.

Този вид услуги позволява на застрахователните дружества и собствениците на застраховани автомобили да получат справедливи и разумни цени.

От известно време механизмите за следене на автомобили представляват един от продуктите на Auto3P за корпоративни автомобилни паркове, като този продукт вече се предлага и за застрахователния сектор чрез сървърите Auto3P Horizon (базирана в облак технология – SAAS), които управляват всички необходими параметри за полицата според начина на ползване.

За повече информация:
Презентация на Horizon AutoSense