Claim Share Box

Система за споделяне на претенции

CSBox е специализирана електронна система за споделяне на претенции и съгласуване на информация по тях.

Целта на системата е да обслужва процесите по размяна на данни между различни потребители - бързо и лесно, в реално време, те да имат възможност да общуват помежду си, да разменят информация и да съгласуват действията си.

Claim Share Box предлага:

  • улеснено въвеждане на общи данни по претенция
  • създаване на опис и калкулация
  • възможност за насочване на претенция към втора страна
  • сигурна среда за споделяне на данни
  • съкращаване на времето за размяна на документи
  • известяване за настъпила промяна в реално време
  • комуникация между страните в реално време
  • възможност за връзка с външни системи
  • съгласуване на суми
  • яснота и отчетност на времето за обработка на претенции и извършените по тях разходи

Потребители на системата могат да бъдат застрахователни компании, застрахователни брокери, автосервизи, автопаркове, лизингови компании, оценители, крайни клиенти - собственици на автомобили.

За повече информация:
Презентация на системата Claim Share Box