MultiFleet

Система за управление на автопаркове

MultiFleet - иновативна платформа за мониторинг, управление и техническа поддръжка на автопаркове. Системата предоставя на мениджърите на компаниите най-добрите инструменти за контрол върху поддръжката и ремонта на превозните средства; разходите за гориво, гуми и резервни части; наблюдение на работата на водачите и проследяване чрез GPS.

Управлението на автопаркове изисква богат опит и разнообразна информация!

Сложна задача, която MultiFleet може да опрости!

Опитното управление на работния процес и надеждната информация са ключови за определянето на фирмените ресурси и тяхното използване по по-рентабилен начин.

MultiFleet предоставя решения за ефективно управление и икономичен работен процес

  • Проследяване на автомобилите с вграден GPS.
  • Оптимизиране задачите на автомобила и водача;
  • Контрол на разхода на гориво, износването на гумите и използването на резервни части;
  • Средства за оценка на разходите за поддръжка и ремонт на автомобилите;
  • Управление на риска;
  • Предупреждения.
  • Лесно и точно пресмятане на стойността на ремонтите.
  • Онлайн платформа за търговия с автомобилни части.
  • Най-новата иновация в автомобилното застраховане – Полица според начина на ползване.
За повече информация:
Презентация на системата MultiFleet
www.multifleet.bg